LIST INTENCYJNY ARCYBISKUPA WIKTORA SKWORCA, METROPOLITY KATOWICKIEGO ORAZ MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK, PREZYDENT MIASTA ZABRZE


Szanowni Państwo!

Pomysł Metropolitalnego Święta Rodziny zrodził się podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym Metropolitą Górnośląskim do Rzymu w 2007 r. To właśnie wtedy, przy grobie św. Jana Pawła II, powstała idea Metropolitalnego Święta Rodziny, które rozwija się i trwa do dziś.

W organizację tego Święta Rodziny włączają się władze samorządowe śląskich miast, poszczególne parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, osoby prywatne, całe rodziny, a także po raz pierwszy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poprzez różnego rodzaju inicjatywy, jak: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, panele dyskusyjne, sympozja, wystawy, wykłady, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny, pikniki i przeróżne okolicznościowe wydarzenia.

Przypominamy, że zasadniczym celem naszego świętowania jest promocja rodziny i wartości z nią związanych. Pomocą dla tegorocznych inicjatyw będzie temat, który zaczerpnęliśmy z pierwszych słów adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia: „Rodzina – radość miłości”.

Z tego tematu wyrasta prawda zasadnicza: radość miłości przeżywana w rodzinie jest także radością każdego i każdej z nas, a pomimo oznak kryzysu małżeństwa pragnienie życia rodzinnego jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny to kolejna szansa, by podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie i naszym społeczeństwie, to kolejna szansa, by docenić dar małżeństwa i miłości rodzinnej, kolejna szansa, by wspomóc budowanie solidnych i trwałych ognisk rodzinnych. Chcemy kolejny już raz podkreślić niezwykłą rolę rodziny w dzisiejszych czasach. Obserwując przemiany społeczno-religijne, można odnieść wrażenie, że obecnie jedną z podstawowych tęsknot człowieka są radosne, przeniknięte wzajemną miłością i szacunkiem rodziny. To one dają świadectwo, że miłość wierna, trwająca przez całe życie jest możliwa pomimo różnych przeciwności. To takie rodziny wlewają w serca młodych ludzi nadzieję i radość, dodając im odwagi do podjęcia tego powołania, jakim jest życie w małżeństwie i rodzinie. Dobry przykład życia rodzinnego umacnia kolejne pokolenia, zaś bogate doświadczenie małżonków pozwala poszukiwać dróg rozwiązywania problemów, z jakimi nieuchronnie mierzy się każdy i każda z nas.

Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia wzywa całą wspólnotę Kościoła, aby towarzyszyć małżonkom i rodzinom na każdym etapie ich życia. W związku z tym zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy w organizacji MŚR. Inicjatywy podejmowane w różnych miastach województwa śląskiego będą zebrane w jeden zwarty tematycznie program dostępny na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl. Warto korzystać z tych inicjatyw prorodzinnych. Tegoroczne świętowanie rozpoczniemy w sobotę, 19 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Szanowni Państwo! Jesteśmy głęboko przekonani, że to metropolitalne przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia i promocji naszych rodzin, a także społeczności naszych gmin, miast, całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli.

Ufamy, że z XI MŚR zrodzi się obfite dobro, które umocni więzi międzyludzkie i metropolitalne.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
abp Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki


Zabrze, Katowice, 8 marca 2018 r.