Dom rodzinny
– bezpieczna przystań

Aktualności


Szanowni Państwo,

przed nami rocznicowa, bo już piętnasta edycja Metropolitalnego Święta Rodziny (MŚR). Przygotowania do rodzinnego świętowania naznaczone są dramatycznymi informacjami i obrazami, które docierają do nas z rozpętanej przez rosyjskiego dyktatora wojny na Ukrainie. Cierpienie setek tysięcy niewinnych osób, a szczególnie dzieci, ludzi młodych i rodzin rozdziera nasze serca. Potępieniu barbarzyńskich działań musi towarzyszyć wspólne wołanie o pokój, ponieważ każda forma zamierzonej nienawiści jest przeciwna miłości. Doświadczenie wieków ponadto uczy nas, że wszelkie działania wojenne prowadzą nie tylko do zachwiania równowagi sił w świecie, ale przyczyniają się do pogwałcenia ludzkiej godności i wolności, a takie uniemożliwia ją rozwój społeczeństw, niszcząc między ludźmi ducha braterstwa.

Wobec naszego wspólnego obowiązku za to dobro wspólne jaki jest pokój, proponujemy promocję rodziny i wartości z nią związanych: macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, braterstwa, społecznej sprawiedliwości i wzajemnej miłości, a tegoroczne MŚR wpisujemy w hasto: „Rodzina – źródło pokoju". Nie mamy wątpliwości, że fundamentalną formę pokojowego współistnienia osób jest związek między mężczyzną i kobietą, otwarty na zbudowanie wiernej i stabilnej rodziny. Wspólnota rodzinna stanowi bowiem pierwsze miejsce humanizacji osoby i społeczeństwa. Zycie w niej umożliwia odkrywanie podstawowych elementów pokoju: sprawiedliwości, wzajemnej miłości, a takie władzy sprawowanej przez rodziców. Nie polega ona na rządzeniu w sensie ścisłym, ale wyraża się w ślubie wobec najsłabszych: dzieci, osób chorych i seniorów. Miłość rodzinna uczy pełnej akceptacji drugiego człowieka, a gdy zachodzi taka potrzeba również bezwarunkowego przebaczenia. Dlatego rodzina jest pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju.

W tym duchu zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie władze samorządowe miast województwa śląskiego (na czele z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), poszczególne parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, dziennikarzy, osoby prywatne i całej rodziny do współpracy w organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny. Mamy nadzieję, że refleksja nad wartością rodziny i jej rolę w budowaniu pokojowych więzi między ludźmi znajdzie wyraz w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, panelach dyskusyjnych, sympozjach, wystawach, wykładach, kiermaszach, konkursach, imprezach sportowych, festynach, piknikach i przeróżnych okolicznościowych wydarzeniach. Inicjatywy te - podejmowane w różnych miastach i gminach województwa śląskiego - będą zebrane w jeden zwarty tematycznie program dostępny na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl. Warto z tej oferty skorzystać, aby ukazać lokalne zaangażowanie na rzecz rodziny jako środowiska pokoju!

Szanowni Państwo,

XV edycję MŚR rozpoczniemy w niedzielę 22 maja br. o godz. 17:00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W tym samym dniu o godz. 14:00 w katowickiej katedrze będzie miała miejsce inauguracja liturgiczna naszego Święta połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze metropolitalne przedsięwzięcie na rzecz wsparcia rodziny może z powodzeniem rozwijać się w wymiarze ogólnopolskim. Podobnie jak w ubiegłych latach ufamy, że MSR zrodzi się obfite dobro, które zaowocuje pokojem na gruncie więzi międzyludzkich i metropolitalnych.

 

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
abp Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki

Katowice, 3 marca 2022 r.


Szanowny Państwo,

w imieniu Koordynator Święta, Pani dr Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy przygotowania do XV Metropolitalnego Święta Rodziny, które odbędzie się w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2022 r.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w porozumieniu z prof. Zbigniewem Kadłubkiem, zrezygnowaliśmy z organizacji tradycyjnego spotkania na rzecz konferencji prasowej, podczas której zostaną przedstawione Państwu informacje dotyczące tegorocznej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny.

Relacja z konferencji będzie udostępniona na stronie Telewizji Zabrze TVZ pod adresem www.tvzabrze.pl, stronie internetowej Miasta Zabrze – www.miastozabrze.pl, oraz na stronach patronów medialnych.

 

Zgłoszenia imprez organizowanych w ramach XV Metropolitarnego Święta Rodziny

Informujemy, że przyjmowanie formularzy imprez organizowanych w ramach XV Metropolitarnego Święta Rodziny 2022 odbywa się do dnia 2 kwietnia 2022 roku.

Formularz do pobrania (format .docx)