Program


15 marca poniedziałek – 16 lipca piątek

Zabrze

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a 

 • XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY KREATYWNE ZABRZE – „RADOŚĆ”

  więcej ››

  Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREATYWNE ZABRZE”. W tegorocznej edycji, ze względu na specyfikę czasu pandemii, na temat przewodni proponujemy hasło „Radość”, prowokując uczestników do zwrócenia uwagi na pozytywne emocje towarzyszące nam każdego dnia. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: pierwsza związana jest z Miastem Zabrze, a druga jest kategorią otwartą (Open).

  Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREATYWNE ZABRZE”. W tegorocznej edycji, ze względu na specyfikę czasu pandemii, na temat przewodni proponujemy hasło „Radość”, prowokując uczestników do zwrócenia uwagi na pozytywne emocje towarzyszące nam każdego dnia. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: pierwsza związana jest z Miastem Zabrze, a druga jest kategorią otwartą (Open). Czekamy na ciekawe fotografie ukazujące magiczne chwile zatrzymane w kadrze. Konkurs zakończy się wernisażem pokonkursowym, obejmującym wyłonienie i uhonorowanie laureatów w Galerii MOK w Zabrzu.

  Wydarzenie organizowane jest od 2009 roku. Celem  przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania przestrzenią społeczną naszego miasta, Polski i świata: rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, historycznym, walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz wydarzeniami społecznymi oraz propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Poprzez aktywne współtworzenie kultury pragniemy inspirować uczniów do podjęcia edukacji w artystycznych szkołach wyższych oraz stworzyć możliwość prezentacji własnej twórczości w szerszym gronie.

  Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 16 lipca 2021 r. Wernisaż pokonkursowy z ogłoszeniem wyników: 13 września 2021 r., godz. 17.00
  Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a
  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie znajdują się na stronie www.kreatywne-zabrze.pl.

  Wystawa czynna od 14 kwietnia do 4 czerwca 2021 r.
  Wernisaż: 14 kwietnia 2021 r., godz. 17.00
  Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a
  Wstęp wolny.
   

  Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.kreatywne-zabrze.pl

14 kwietnia środa – 4 czerwca piątek

Zabrze

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a 

 • WYSTAWA PAPIESKA - „W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI”

  więcej ››

  24 maja 2021 7:00–20:00
  25 maja – 28 maja 2021 7:00-15:00
  31 maja 2021 7:00–20:00
  1 czerwca 2021 7:00–20:30
  2 czerwca 2021 7:00–19:30
  4 czerwca 2021 7:00–15:00  

  Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Ekspozycja składa się z 28 unikatowych plansz, przedstawiających życiową drogę świętego Jana Pawła II. Na tablicach znajdziemy historyczne fotografie uwieczniające wiele momentów i wydarzeń z życia Papieża Polaka, począwszy od obrazów rodzinnego domu Karola Wojtyły, przez lata posługi dla Kościoła Krakowskiego, aż do godności biskupa Rzymu.

  Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Ekspozycja składa się z 28 unikatowych plansz, przedstawiających życiową drogę świętego Jana Pawła II. Na tablicach znajdziemy historyczne fotografie uwieczniające wiele momentów i wydarzeń z życia Papieża Polaka, począwszy od obrazów rodzinnego domu Karola Wojtyły, przez lata posługi dla Kościoła Krakowskiego, aż do godności biskupa Rzymu. Na wystawie nie zabraknie obrazowych wspomnień dotyczących początków działalności kapłańskiej oraz późniejszych, niezapomnianych podróży apostolskich do różnych zakątków świata.

  Ekspozycje pochodzą z Muzeum Miejskiego w Wadowicach, czyli rodzinnego miasta Papieża Polaka, będącego częścią Wadowickiego Centrum Kultury. Wystawa powstała we współpracy z Francuską Agencją Prasową, która bezpłatnie użyczyła fotografie do przygotowania plansz.

  Wystawa czynna od 14 kwietnia do 4 czerwca 2021 r. Wernisaż: 14 kwietnia 2021 r., godz. 17.00 Galeria MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a Wstęp wolny.  

  Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

  Impreza otwarta i niebiletowana

  mok.art.pl

19 kwietnia poniedziałek – 25 maja wtorek

Piekary Śląskie

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 67

 • Konkurs artystyczny „Wyjątkowa Rodzina”

  więcej ››

  „Wyjątkowa rodzina” widziana oczami dzieci i młodzieży to temat konkursu artystycznego organizowanego przez Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.

  2. Tematyka prac plastycznych, zdjęć, filmów ma nawiązywać do obrazu rodziny oczami dzieci/ młodzieży.

  3. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę.

  3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną lub audiowizualną (prace 3D, fotografie i filmy{czas trwania do 2 minut} należy wysyłać wyłącznie w formie plików elektronicznych w formacie mp4 (filmiki) i JPEG (fotografie, zdjęcia pracy).

  4. Powyższe prace nie mogą zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, lub dobrymi obyczajami, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp.

  5. Zgłoszone do konkursu prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą: - imię i nazwisko autora, wiek, klasa

  6. Autorzy prac przesyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac.

  7. Prace plastyczne mogą być w wykonane w formacie maksymalnie A3.

  8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
  - przedszkola
  - szkoły podstawowe klasy I – IV
  - szkoły podstawowe klasy V – VIII
  - szkoły średnie

  Prace należy złożyć w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 67 - II piętro ( w godzinach 8.00-14.00) do dnia 25.05.2021r. do godziny 14.00 lub przesłać filmy, fotografie, prace przestrzenne w formie zdjęć na adres e – mail: dpz@mopr.piekary.pl w temacie wiadomości wpisując „ Wyjątkowa Rodzina”.

  Zwycięscy pierwszego miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MOPR w Piekarach Śląskich na koncie Facebook Działu Pieczy Zastępczej.

  Organizator planuje urządzić wystawę prac konkursowych. Ze względu na stan epidemii informacja o ewentualnym otwarciu wystawy zostanie przekazana na stronie internetowej MOPR w Piekarach Śląskich i koncie Facebook Działu Pieczy Zastępczej.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

  Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej MOPR Piekary Śląskie oraz koncie Facebook Działu Pieczy Zastępczej.

  Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu droga telefoniczną bądź e – mailową w terminie do dnia 30.05.2021r.

  Wręczenie nagród laureatom odbędzie w dnia 31.05.2021r. 2021r. g. 15.30 w miejscu wskazanym przez organizatora, o którym zostaną poinformowani laureaci konkursu drogą telefoniczną lub e – mailem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wręczenia nagród.

  Organizator: Dział Pieczy Zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www

16 maja niedziela

19.00

Dąbrowa Górnicza

Parafia Św. Antoniego z Padwy 

ul. Kościelna 20 

 • Koncert uwielbienia 

  więcej ››

  Koncert w wykonaniu chóru „Angelus”, koncert to doskonała okazja do spotkania się rodzin i integracji w samej rodzinie, jak również w lokalnej społeczności. 

  W programie przewidziano „Drogę światła”  Koncert pieśni religijnych o charakterze Maryjnym.

  1. 18:00 Msza św. - śpiewa chór „Angelus” 
  2. 19:00 Droga światła 
  3. koncert chóru „Angelus” oraz scholii młodzieżowej 

  Organizator: Ziemia I My Centrum Edukacji Ekologicznej (stowarzyszenie non-profit)

  Impreza otwarta i niebiletowana

  dabrowa.franciszkanie.pl

22 maja sobota

11.00–14.00

Dąbrowa Górnicza

Ogród sensoryczny przy Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Sienkiewicza 6a

 • Warsztaty ekologiczne dla rodzin „Zrób coś nowego ze starego”

  więcej ››

  W otoczeniu kwitnących roślin zaprosimy do wspólnego wykonywania biżuterii ze starych rzeczy, malowania.

  Na terenie naszego ogrodu sensorycznego zorganizowane zostaną trzy punkty aktywności:
  1) Wykonywanie biżuterii z włóczki, resztek materiałów i in.
  2) Malowanie w różne wzory, napisy itp. drewnianych elementów odpadowych
  3) Plenerowe skakanie – gra planszowa dot. zachowań proekologicznych
  Wykonane element uczestnicy zabierają z sobą. Wszystkie potrzebne materiały zapewnia stowarzyszenie.

  Organizator: Ziemia I My Centrum Edukacji Ekologicznej (stowarzyszenie non-profit)

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.ziemiaimy.org.pl

17.00

Bytom

Bytomskie Centrum Kultury

Sala Widowiskowa ToTu

 • Koncert „Mamy siebie”

  więcej ››

  Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca organizowany w ramach 14. Edycji Metropolitalnego Święta Rodziny będzie obejmował występy zespołów muzycznych, rytmicznych oraz tanecznych wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu, jak również występy solistów, duetów oraz grup wokalnych i tanecznych związanych z BCK, MDK nr 1 i 2 w Bytomiu.

  1. Zespół muzyczny wychowanków – MDK2
  2. Zespół taneczny „Taneczny rozruch” – MDK 1
  3. Liwia Poniedziałek „Kocham Cię mamo” – MDK 2
  4. Duet „Piegowata piosenka” – MDK 1
  5. Zespół rytmiczny „Pracowite mrówki” – MDK 2
  6. Alicja Małyjurek „Mruczy winyl” – MDK 1
  7. Zespół rytmiczny... „Wiosenne porządki” – MDK 2
  8. Aleksandra Markwica – autorska piosenka – MDK 2
  9. Julia Rosiak „Mama mówiła” – MDK 1
  10. Zespół Piccolo „Familijny blues” – MDK 1
  11. D. Nowak, E. Bienas „Hello” – MDK 2
  12. Maciej Ochryniuk „Napad” – MDK 2
  13. Zespół taneczny – układ „Rytmiczne flow” – MDK 1
  14. Zespół SMILE „Zacznij od Bacha” – MDK 1
  16. Zuzanna Madej „Moknie w deszczu...” – MDK 2
  17. Anastazja Błaszczok „If aint Got you” – MDK 1
  18. Zespół taneczny „Słońce w kieszeni” – MDK 1
  19. Oliwia Sokoła „Melodia” – MDK 2
  20. Łukasz Franusik „Nazywała go Funky Boy” – MDK 1
  21. Małgosia Ochryniuk „A ja wolę moją mamę – piosenka finałowa

  Współorganizacja: Bytomskie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu

  Impreza otwarta i biletowana

  www.becek.pl

22 maja sobota – 30 maja niedziela

On-line

 • Konkurs na oryginalne zdjęcie rodzinne

  (wystawa on-line do 1 czerwca)

  więcej ››

  Ideą konkursu jest przesyłanie przez uczestników zdjęć rodzinnych, mogą to być zdjęcia typu kiedyś i dziś, stare fotografie rodzinne, zdjęcia z wakacji etc. Prace zostaną opublikowane na naszym profilu facebook’owym Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, a wygrywa zdjęcie z najwyższą ilością polubień. Prace będzie można nadsyłać do 20 maja, a głosowanie online potrwa od 22 do 31 maja. Wystawa online przesłanych prac będzie udostępniona na naszej stronie internetowej www.cks.org.pl.

  Nagrodą w konkursie będzie voucher na 3 spektakle teatralne wystawiane przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

  Organizator: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.biblioteka-dg.pl, www.facebook/centrumkulturyśląskiej

22 maja sobota – 2 czerwca środa

Piekary Śląskie

Dzielnicowy Dom Kultury

ul. Roździeńskiego 99

 • Konkurs wokalny dla przedszkolaków pn. „Razem możemy wszystko”

  I Etap (22.05-30.05) – zgłoszenie udziału
  II Etap (02.06) – rozstrzygnięcie konkursu

  więcej ››

  Konkurs wokalny organizowany jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. Uczestnicy przedstawiać będą utwory wpisujące się w hasło przewodnie tegorocznego Święta „ Rodzinny dom – bezpieczna przystań”. Konkurs prowadzony będzie w formie online.

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie utworu nawiązującego do rodziny i wartości z nią związanych.

  2. Nagranie występu za pomocą np. telefonu, tabletu, aparatu fotograficznego.

  3. Przesłanie nagrania w postaci pliku na adres e mail: konkursyddkpiekary@gmail.com

  Cele konkursu:

  1.Rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki.

  2. Umożliwianie dzieciom publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych.

  3.Prezentacja piosenek przedszkolnych.

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.ddkpiekary.com.pl

22 maja sobota – 6 czerwca niedziela

Piekary Śląskie – Dąbrówka Wielka

Dzielnicowy Dom Kultury

 • Konkurs fotograficzny dla dzieci pn. „Moja rodzina w obiektywie”

  więcej ››

  Konkurs fotograficzny adresowany jest do dzieci w wieku 6 – 9 lat, których zadaniem jest sfotografowanie swojej rodziny w różnych sytuacjach ukazujących wspólne spędzanie czasu wolnego.

  Celem konkursu jest:
  - promowanie i rozwijanie wartości rodzinnych,
  - rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,
  - rozbudzanie wrażliwości i pomysłowości,
  - integracja rodzinna.

  Zdjęcie w formie JPG należy przesłać na adres mailowy: konkursyddkpiekary@gmail.com Nadesłane fotografie oceni jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną, pomysłowość i oryginalność oraz zgodność z tematem.

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.ddkpiekary.com.pl

Dąbrowa Górnicza

Miejska Biblioteka Publiczna

Park Hallera, Park Zielona, Pogoria III, ul. 3-go Maja (przykładowe lokalizacje happeningu, akcji czytelniczej)

 • Rodzina to jest siła!

  więcej ››

  „Rodzina to jest siła!” to akcja skierowana do całych rodzin z okazji XIV Metropolitalnego Święta Rodziny. Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich miłośników twórczych wyzwań i wspólnego spędzania czasu. Wydarzenie będzie obejmowało: rodzinny konkurs plastyczny pn. „Rodzina to jest siła!”, który będzie polegał na zilustrowaniu dowolną techniką hasła akcji zarówno przez dziecko, jak i rodzica; happening połączony z czytaniem performatywnym, podczas którego będziemy świętować Dzień Dziecka oraz akcję czytelniczą pn. „Zaproś mnie do swego domu!”, w trakcie której będzie można odnaleźć w różnych miejscach miasta (np. Pogoria III, Park Zielona, ul. 3-go Maja) pozostawione na ławkach książki.

  • Rodzinny konkurs plastyczny „Rodzina to jest siła!” (22.05-1.06)

  • Happening połączony z czytaniem performatywnym (1.06)

  • Akcja czytelnicza „Zaproś mnie do swego domu!” (1-6.06)

  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

  Impreza otwarta

  www.biblioteka-dg.pl, www.facebook.com/mbpdg

23 maja niedziela

8.00

Katowice

Katedra p.w. Chrystusa Króla

ul. Plebiscytowa 49a

 • Msza Święta w intencji Jubileuszy Małżeńskich

10.00

Piekary Śląskie

Park Brzeziny Śląskie

 • Biegowe GP MOSIR 2021

  więcej ››

  Zawody biegowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W zawodach wystartować mogą całe rodziny.

  Organizatorzy: MOSIR Piekary, Młodzieżowa Rada Miasta Piekary Śląskie

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mosir.piekary.pl

11.15

Gliwice

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Jana Pawła II 5

 • Msza Święta w intencji rodzin Diecezji Gliwickiej

23 maja niedziela – 4 czerwca piątek

Zabrze-Kończyce

Dzielnicowy Ośrodek Kultury

ul. Dorotki 3

 • Konkurs plastyczny dla dzieci z dzielnicy „Portret mojej kochanej rodziny".

  więcej ››

  Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci z dzielnicy „Portret mojej kochanej rodziny". Konkurs będzie ogłoszony za pośrednictwem Facebooka oraz plakatu wywieszonego w szkole i przedszkolu.

  Konkurs plastyczny dla dzieci z dzielnicy " Portret mojej kochanej rodziny", będzie można wykonać dowolna technika plastyczna – rysunek, akwarela, wydzieranka, collage, grafika. Format pracy - A4.. Prace należy dostarczyć do Dzielnicowego ośrodka Kultury w Kończycach do dnia 04.06.2021 do godziny 15.00.

  Upominki dla 9 najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych będą wręczane na festynie z okazji Metropolitarnego Święta Rodziny.

  Organizator: Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach

  Impreza otwarta i niebiletowana

24 maja poniedziałek – 3 czerwca czwartek

10.00–18.00

Siemianowice Śląskie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Saneckiej

al. Sportowców 3

 • Zabawa z książką

  więcej ››

  „Zabawa z książką – Klikam-odpowiadam”– to inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży. Wystarczy przyjść do naszej placówki ( do działu dla dzieci i młodzieży) w dniach 24 maja - 3 czerwca 2021 w godzinach otwarcia, sczytać telefonem kod QR, odpowiedzieć na pytanie i wygrać nagrodę.

  W przypadku, gdy ktoś nie posiada telefonu panie bibliotekarki służą pomocą.

  Dział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza czytelników do wzięcia udziału w akcji „Zabawa z książką – Klikam-odpowiadam”. Wystarczy w dniach 24 maja - 3 czerwca przyjść do naszej placówki, sczytać telefonem kod QR, odpowiedzieć na pytanie i wygrać nagrodę. Jedna osoba może codziennie przychodzić i odczytywać kody QR, wtedy za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy punkt. Na koniec każdego tygodnia punkty będą się sumowały i jest wtedy szansa na wygranie głównej nagrody. W przypadku, gdy ktoś nie posiada telefonu panie bibliotekarki służą pomocą. Chcemy dzięki tej akcji pokazać młodym czytelnikom, że Biblioteka jest otwarta na nowe technologie a czytanie, książka mogą stać się doskonałą zabawą do której gorąco zachęcamy.

  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Saneckiej w Siemianowicach Śląskich, Dział dla dzieci i młodzieży

  Impreza otwarta i niebiletowana

25 maja wtorek

17.00

Zabrze

Związek Górnośląski, Koło Zabrze

ul. Brodzińskiego 4

 • Przy śląskim stole - „Ks. Herbert Hlubek, duchowy przewodnik młodych do bezpiecznej przystani rodzinnej”

  więcej ››

  1. Przedpremierowy pokaz filmu: „My z Niego wszyscy. Życie i Dzieło ks. Herberta Hlubka”.

  2. Chwila wspomnień i dyskusja przy kawie i śląskim kołoczu

  Organizator: Związek Górnośląski, Koło Zabrze

  Impreza zamknięta i niebiletowana

17.00

Zabrze-Pawłów

Park przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu Pawłowie

 • „Rodzina jak malowana”

  więcej ››

  Wspólne malowanie rodzinnych portretów -rodzinny plener malarski

  Impreza ma na celu integrację rodzin. Zapraszamy do udziału dzieci i ich bliskich. Warsztaty plastyczne umacniają więzi rodzinne, pozwalają na wspólne działanie służące pogłębianiu wzajemnych relacji i rozwijaniu kreatywności. Warsztaty inicjują sytuacje, w których można być z rodziną blisko poprzez sztukę i zabawę. Jest to okazja do wspólnej rozrywki, uczenia się od siebie nawzajem i tworzenia partnerskiej relacji.

  Organizator: Dzielnicowy Ośrodk Kultury w Zabrzu Pawłowie

28 maja piątek

18.00

Piekary Śląskie

Ulice Piekar Śląskich

 • Piekarska Rowerowa Masa Krytyczna

  więcej ››

  Comiesięczna Rowerowa Masa Krytyczna odbywa się ulicami Piekar Śląskich. Jest to przejazd kolumny rowerzystów, eskortowanych przez Policję. W Masie udział mogą wziąć całe rodziny.

  Start o godz. 18 00 spod Urzędu Miasta, uczestnicy przemieszczają się zwartą grupą. Powrót planowany jest na godz. 19 30.

  Organizator: MOSIR Piekary

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mosir.piekary.pl

19.15

Tychy

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

ul. Damrota 62

 • Koncert zespołu God’s Property

  więcej ››

  God’s Property to chór gospel pod dyrekcją Adama Saczki, który od 2006 roku śpiewa ku chwale Pana! Jak sami o sobie mówią: Pragniemy dzielić się z Wami naszą radością. Chcemy Słowem i muzyką poruszać Wasze dusze, dotykać Waszych serc.

  Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Tychach

  Impreza otwarta

  www.kultura.tychy.pl

29 maja sobota

10.00–13.00

Dąbrowa Górnicza

Park Zielona

(obok kręgu tanecznego)

 • „Ciepło-zimno – przyrodnicze poszukiwania”

  więcej ››

  Zaprosimy rodziny do przyrodniczych poszukiwań na terenie parku. Zainteresowane rodziny otrzymają listę zadań do zrealizowania na wyznaczonym obszarze.

  Zaproponujemy rodzinom wspólną zabawę w detektywa- przyrodnika. W punkcie obok kręgu tanecznego będzie można wylosować zestaw zadań do wykonania. Będą to proste zadania nie wymagające specjalistycznej wiedzy, a tylko wyobraźni i spostrzegawczości. Dla uczestników przewidujemy drobne upominki.

  Organizator: Ziemia I My Centrum Edukacji Ekologicznej (stowarzyszenie non-profit)

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.ziemiaimy.org.pl

16.00

Zabrze

Kino Roma

ul. Padlewskiego 4

 • Kino Familijne – projekcja filmu „Słoń Benjamin”

  więcej ››

  W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w Kinie Roma odbędzie się projekcja dwóch filmów familijnych skierowanych dla całych rodzin w okresie od 29.05.21 do 02.06.21

  W ramach wydarzenia cena biletu będzie promocyjna 10,00 PLN

  Słoń Benjamin +4

  Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami! Tymczasem burmistrz Newtown ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmodernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy obiekt w Newtown. Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjamina, który ma stać się nową twarzą reklamową kampanii promującej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie inny cel... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany?

  Organizator: Kino Roma

  Impreza otwarta i biletowana

  www.kinoroma.zabrze.pl

19.00

On-line

/facebook, youtube/

 • „Wesele na Górnym Śląsku" – widowisko muzyczno-taneczne

  Organizator: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny

  więcej ››

  Widowisko muzyczno-taneczne o charakterze regionalnym.

  Widowisko oparte na oryginalnym tekście napisanym przez Stanisława Ligonia. To widowisko ludowe, w którym odnajdziemy pochwałę rodzinnych tradycji, wiary w Boga i etosu pracy.

  Organizator: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

  Impreza otwarta i niebiletowana

30 maja niedziela

11.00

Piekary Śląskie

Wzgórze Kalwarii

 • Msza Święta – Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

  więcej ››

  Na pielgrzymce będzie obowiązywał limit wiernych (około 10 tys. osób). Pielgrzymi będą zajmowali miejsca w oznaczonych kolorem sektorach. W parafiach przyjmowane będą zapisy chętnych do udziału w pielgrzymce. Zapisani otrzymają w odpowiednich kolorach opaski na rękę, na podstawie których, będzie możliwy wstęp do sektorów.

  Organizator: Parafia NMP i Św. Bartłomieja

11.00–13.00

Siemianowice Śląskie

Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

ul. E. Orzeszkowej 12

 • Kino dla dzieci

  więcej ››

  Seans dla całej rodziny, dobra zabawa przy oglądaniu filmu animowanego dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny.

  Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

  Impreza otwarta i niebiletowana

  siemck.pl/wydarzenie/kino-dla-dzieci

12.00–17.00

Świętochłowice

Muzeum Powstań Śląskich

ul. Wiktora Polaka 1

 • Rodzinny Dzień w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

  więcej ››

  Wydarzenie kierowanie jest do rodzin z dziećmi. Organizowane będą gry i zabawy oraz zajęcia warsztatowe aktywizujące i integrujące całą rodzinę. Impreza będzie miała charakter konkursu z obowiązującym regulaminem.

  Wydarzenie organizowane będzie na terenie budynku Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz parkingu i przylegającym terenie zielonym. Zorganizowane będą zajęcia plastyczne, z których powstanie wystawa czasowa prezentowana na terenie Muzeum. Rodziny będą brały udział w grach i zabawach „Śląski plac dawniej i dziś” oraz „Gramy w Powstania”, mających na celu zapoznanie z historią Powstań Śląskich i niematerialnym dziedzictwem regionu. Przeprowadzony zostanie także konkurs integrujący rodzinę nawiązujący do prezentowanej historii oraz przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum. Na potrzeby wydarzenia powstanie regulamin, w którym będą zawarte wymogi jakie trzeba spełnić aby wziąć udział w konkursach oraz uzyskać nagrody. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 roku w godzinach otwarcia Muzeum, tj. 12.00 – 17.00, będzie to impreza niebiletowana oraz bezpłatna, kierowana dla wszystkich chętnych rodzin.

  Organizator: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.muzeumpowstanslaskich.pl

15.00

Zabrze

Kino Roma

ul. Padlewskiego 4

 • Kino Familijne – projekcja filmu „Słoń Benjamin”

  więcej ››

  W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w Kinie Roma odbędzie się projekcja dwóch filmów familijnych skierowanych dla całych rodzin w okresie od 29.05.21 do 02.06.21

  W ramach wydarzenia cena biletu będzie promocyjna 10,00 PLN

  Słoń Benjamin +4

  Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami! Tymczasem burmistrz Newtown ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmodernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy obiekt w Newtown. Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjamina, który ma stać się nową twarzą reklamową kampanii promującej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie inny cel... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany?

  Organizator: Kino Roma

  Impreza otwarta i biletowana

  www.kinoroma.zabrze.pl

16.00

Katowice

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”

ul. Św. Jana 10

 • „Ile żab waży księżyc”

  więcej ››

  (Spektakl przeznaczony dla rodzin z dziećmi od 6 lat – zniżka na bilety 50%)

  Bohaterami baśniowej przypowieści są egocentryczny Król oraz Chłopiec znikąd, bardzo samotny, lecz wolny i pełen fantazji. Dziecko zupełnie burzy królewski spokój, a zderzenie odmiennych światów staje się impulsem do przemiany obu postaci. Płynące ze sceny przesłanie skłania do ważnych refleksji na temat relacji międzyludzkich i potrzeby bliskości.

  Bohaterami tej kameralnej baśniowej przypowieści są Król – wyjątkowy narcyz i egoista – oraz samotny Chłopiec, pojawiający się trochę znikąd, wyraźnie pragnący bliskości. Chłopiec stara się zwrócić na siebie uwagę, zadając bardzo ważne z jego punktu widzenia, ale zupełnie abstrakcyjne dla dorosłego pytania (jak to zawarte w tytule – ile żab waży księżyc); irytuje też Króla swoją dziecięcą bezpośredniością. Władca próbuje więc ignorować intruza, a w końcu jakoś się go pozbyć…

  Zderzenie ich odmiennych światów staje się okazją do przemiany bohaterów, przy czym inicjację przechodzi paradoksalnie przede wszystkim Król, dojrzewając do dorosłości i dystansu w stosunku do własnej osoby. Odkrywając głęboko schowaną wrażliwość i potrzebę przyjaźni, otwiera się na małego człowieka, który niesie ze sobą wolność, fantazję i ciekawość świata.

  Dowcip językowy zawarty w zgrabnie napisanych dialogach oraz zabawne sytuacje sprawiają, że poważne przesłanie dociera do widza niepostrzeżenie, ale skutecznie.

  Warto dodać, że tekst Maliny Prześlugi nagrodzony został w XXIX Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (2018), organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

  autor: Malina Prześluga
  reżyseria: Przemysław Jaszczak
  scenografia: Adrian Lewandowski
  muzyka: Kamil Kosecki
  aktorzy: Marek Dindorf, Dawid Kobiela,
  Bartosz Socha, Michał Skiba

  Organizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”

  Impreza otwarta i biletowana

  ateneumteatr.pl/ile-zab-wazy-ksiezyc

31 maja poniedziałek

11.00–12.30

Zabrze

Dom Pomocy Społecznej nr 3

ul. Brysza

 • Poranek literacko-muzyczny ,,Pod namiotem o rodzinie’’

  więcej ››

  Czytanie wybranych wierszy o rodzinie

  Wiersze zabrzańskich poetów o rodzinie, śpiew, wystawa książek zabrzańskich autorów – możliwość autografów.

  Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sekcja Zabrze

  Impreza zamknięta i niebiletowana

16.30

Dąbrowa Górnicza

Bazylika Matki Bożej Anielskiej

 • Wielcy ludzie Kościoła w XIX i XX w. obecni w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

  więcej ››

  Poznajemy historię „małej ojczyzny” miejsca w którym mieszkamy, żyjemy i tworzymy wspólnotę na wzór rodziny przez poznanie jej dziejów i ważniejszych wydarzeń. Zwracamy uwagę na wydarzenia rodzinne i ich znaczenie dla następnych pokoleń.

  Organizator: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

  Impreza otwarta i niebiletowana

18.00

Zabrze

Facebook/BibliotekaZabrze

 • Spotkanie autorskie z Ewą Woydyłło-Osiatyńską

  więcej ››

  Spotkanie autorskie z autorką, doktor psychologii i terapeutką uzależnień.

  Spotkanie autorskie z autorką książek m.in.: "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień", "Zaproszenie do życia", "Podnieś głowę: Buty szczęścia, Sekrety kobiet", "My – rodzice dorosłych dzieci", "W zgodzie ze sobą", "Rak duszy", "O alkoholizmie", "Poprawka z matury".

   Tematem przewodnim spotkania będzie Rodzina w czasach Pandemii.

  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.biblioteka.zabrze.pl

czerwiec – lipiec

 • II Metropolitalny Konkurs Literacki - „Dom rodzinny – bezpieczna przystań"

  więcej ››

  Zgłoszenia tekstów konkursowych przyjmować będą:
  Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu,
  Biblioteka Śląska w Katowicach.

  Konkurs literacki na tekst prozatorski poświęcony rodzinie i domowi rodzinnemu jako bezpiecznej przystani.

  Konkurs literacki na tekst prozatorski poświęcony rodzinie i domowi rodzinnemu jako bezpiecznej przystani.

  Konkurs jest adresowany do osób dorosłych oraz młodzieży do 18 roku życia

  Organizator: Górnośląsko-Załębiowska Metropolia, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, Biblioteka Śląska w Katowicach.

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.biblioteka.zabrze.pl

1 czerwca wtorek

17.00

Zabrze-Grzybowice

Dzielnicowy Ośrodek Kultury

ul. Badestinusa 60

 • Turniej z okazji Dnia Dziecka dla uczestników do lat 12

  więcej ››

  Zapraszamy do udziału w turnieju szachowym dla dzieci do lat 12 organizowanym tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka. Dla uczestników przewidziane są upominki!

  Turniej będzie rozgrywany w systemie szwajcarskim na dystansie pięciu rund po 10 minut na zawodnika. Planowane rozpoczęcie – godz. 17.00, 10 minut wcześniej odbędzie się odprawa techniczna. Zakończenie o godz. 19. Wpisowe w wysokości 5 zł od zawodnika.

  Potwierdzenie udziału należy przedstawić do niedzieli maja 2021r.

  Organizator: Bernard Sowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury Zabrze-Grzybowice

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mok.art.pl

17.00

Zabrze-Pawłów

Park przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu Pawłowie

 • „Potyczki rodzinne”

  więcej ››

  Rodzinne gry i zawody sportowe

  Impreza mają na celu integrację rodzin. Zapraszamy do udziału dzieci i ich bliskich. Warsztaty ruchowe umacniają więzi rodzinne, pozwalają na wspólne działanie służące pogłębianiu wzajemnych relacji. Warsztaty inicjują sytuacje, w których można być z rodziną blisko poprzez sport i zabawę. Jest to okazja do wspólnej rozrywki, uczenia się od siebie nawzajem i tworzenia partnerskiej relacji.

  Organizator: Dzielnicowy Ośrodk Kultury w Zabrzu Pawłowie

2 czerwca środa

16.10

Zabrze

Kino Roma

ul. Padlewskiego 4

 • Kino Familijne – projekcja filmu „Nelly Rapp – Upiorna Agentka”

  więcej ››

  W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w Kinie Roma odbędzie się projekcja dwóch filmów familijnych skierowanych dla całych rodzin w okresie od 29.05.21 do 02.06.21

  W ramach wydarzenia cena biletu będzie promocyjna 10,00 PLN

  Nelly Rapp – Upiorna Agentka +6

  Nelly Rapp to zwyczajna dziewczynka, która ma spędzić wakacje ze swoim wujem Hannibalem. Cóż, może nie taka zwyczajna bo zostanie Upiorną Agentką. Wiecie, taką agentką, która walczy z potworami i duchami. Tak, one istnieją i ukrywają się pośród nas lecz możesz je zobaczyć dopiero gdy w nie uwierzysz...

  Organizator: Kino Roma

  Impreza otwarta i biletowana

  www.kinoroma.zabrze.pl

17.00

Zabrze

Czytelnia Ogólna MBP

 • Spotkanie autorskie z poetą Józefem Piontkiem (wieczór słowno-muzyczny)

  więcej ››

  Spotkanie autorskie z autorem tekstów poetyckich poświęconych rodzinie i domowi rodzinnemu.

  Spotkanie autorskie z autorem tekstów poetyckich poświęconych rodzinie i domowi rodzinnemu: - czytanie i recytacja tekstów przez autora Józefa Piontka, akompaniament, muzyka i śpiew syna poety.

  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach – sekcja Zabrze

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.biblioteka.zabrze.pl

17.00–22.00

Siemianowice Śląskie

Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

ul. E. Orzeszkowej 12

 • Klub gier planszowych

  więcej ››

  Klub Gier Planszowych  to doskonała okazja aby zagrać w gry, rozwijać swoje zdolności logicznego myślenia, jak i poznawać nowe osoby. Do zabawy zapraszamy całe rodziny, babcie dziadków, rodziców i wnuki. Impreza jest cykliczna co tygodniowa. Gramy od 17:00 do 22:00.

  Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny

  Organizator: Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.siemck.pl/wydarzenie/klub-gier-planszowych-116

18.30

Zabrze

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach

ul. Kossaka 23

 • Projekcja filmu familijnego p.t. Babe – świnka z klasą dla mieszkańców dzielnicy

  więcej ››

  Film familijny, zabawna opowieść o perypetiach rezolutnej świnki imieniem Babe.

  Zapraszamy mieszkańców dzielnicy na projekcję familijnego filmu pt. Babe – świnka z klasą. Wstęp wolny. Impreza w reżimie sanitarnym. Początek – godz. 18.30

  Organizator: DOK Biskupice i Zabrzańskie Stowarzyszenie „Droga”

  Impreza otwarta i niebiletowana

5 czerwca sobota

11.00

Piekary Śląskie

Stadion MOSIR

ul. Olimpijska 3

 • Sportowy Dzień Dziecka

  więcej ››

  Gry i zabawy przygotowane dla najmłodszych.

  Impreza przeznaczona dla całych rodzin.

  Start imprezy o godz. 14 00 w planach mamy:
  - wieloboje sprawnościowe dla całych rodzin
  - gry, zabawy i animacje dla dzieci

  Organizator: MOSIR Piekary

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mosir.piekary.pl

14.00

Katowice

plener

Start: ul. św. Jana 10

 • Spacerownik dla dzieci, które zabierają na spacer dorosłych

  więcej ››

  Zapraszamy dzieci od 6 roku życia wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo itp.) na nietypowy, pełen niespodzianek i twórczych zabaw spacer po kilku teatralnych miejscach Katowic.

  Zapraszamy dzieci od 6 roku życia wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo itp.) na nietypowy, pełen niespodzianek i twórczych zabaw spacer po kilku teatralnych miejscach Katowic.  Spacer odbędzie się 5 czerwca 2021 – start o godz. 14.00 spod Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (ul. św. Jana 10). Podczas rodzinnej wędrówki uczestnicy zobaczą, że teatr niejedno ma imię i może nas zadziwiać animacją lalek, interpretacją słowa, ekspresją ruchu, bogactwem dźwięków i znaków plastycznych.  Spacer poprowadzi Anna Nowak.  Zachęcamy do odkrywania bogactwa teatralnych miejsc Katowic. Być może podczas spaceru uda Wam się odnaleźć nieznane rodzinne marzenia i wybrać teatralną formę, w której zaczną się spełniać! Orientacyjny czas spaceru to około 90 min.

  Zapraszamy dzieci od 6 roku życia wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo itp.) na nietypowy, pełen niespodzianek i twórczych zabaw spacer po kilku teatralnych miejscach Katowic.  Spacer odbędzie się 5 czerwca 2021 – start o godz. 14.00 spod Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (ul. św. Jana 10). Podczas rodzinnej wędrówki uczestnicy zobaczą, że teatr niejedno ma imię i może nas zadziwiać animacją lalek, interpretacją słowa, ekspresją ruchu, bogactwem dźwięków i znaków plastycznych.  Spacer poprowadzi Anna Nowak.  Zachęcamy do odkrywania bogactwa teatralnych miejsc Katowic. Być może podczas spaceru uda Wam się odnaleźć nieznane rodzinne marzenia i wybrać teatralną formę, w której zaczną się spełniać! Orientacyjny czas spaceru to około 90 min.

  UDZIAŁ W SPACERZE JEST BEZPŁATNY.

  UWAGA: Zadania są zaplanowane w taki sposób, by zaangażować zarówno dzieci, jak i dorosłych, dlatego prosimy o zgłaszanie się w parach/grupach (dziecko 6+ wraz z dorosłym).

  OBOWIĄZUJE REZERWACJA MIEJSC w kasie biletowej (ul. św. Jana 10) tel. 32 253 77 79, czynnej od wtorku do piątku w godz. 9:00-13:00 i 14:00-16:00 w soboty, niedziele i święta na godzinę przed spektaklem.

  Spacerownik Teatralny to projekt zainicjowany w 2015 roku podczas obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, których koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach Spacerownika w wielu miastach Polski zostały przygotowane unikalne trasy spacerów po miejscach związanych z teatrem, stanowiące oryginalną propozycję aktywnego spędzenia czasu, umożliwiające jednocześnie poszerzenie wiedzy o dziejach polskiego teatru i odniesienie ich do lokalnej historii. Autorskie scenariusze spacerów znajdują się na stronie internetowej www.spacerownikteatralny.pl. Zawierają plany tras, informacje o teatrach i ciekawostki dotyczące życia i twórczości postaci z nimi związanych. Dokładne plany tras są tam uzupełnione dodatkowymi informacjami i ciekawostkami dotyczącymi teatralnych twórców. Pośród nich znajdują się autorskie trasy tematyczne, przygotowywane przez artystów i historyków teatru. Strona daje także możliwość stworzenia własnego, oryginalnego spaceru. Użytkownik może dostosować marszrutę do czasu, jakim dysponuje lub miejsca, do którego zmierza. Szlaki spacerowe układać można dowolnie według indywidualnych zainteresowań. Obok tras adresowanych do młodzieży i dorosłych znajdują się tam również propozycje dla dzieci i ich rodziców, czyli „spacerowniki teatralne dla dzieci, które zabierają na spacer dorosłych”. Atrakcyjna i niekonwencjonalna forma proponowanych szlaków ma zachęcać do zwiedzania oraz poznawania teatralnej przeszłości poszczególnych miejsc. Projekt stanowi także próbę „wydobycia” z miejskiej architektury przestrzeni dla teatru niegdyś bardzo ważnych, a dziś zapomnianych oraz zwrócenia na nie uwagi mieszkańców i turystów.

  Katowicki „Spacerownik” jest realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

  Organizator: Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”

  Impreza otwarta i niebiletowana

  ateneumteatr.pl

18.00

Katowice

Katowice Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2

 • Koncert w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny

  więcej ››

  Nowe aranżacje najpiękniejszych piosenek m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, przebojów z okresu międzywojennego oraz utwory wojskowe zabrzmią w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia i zdobywającego coraz większą popularność wokalisty Daniela Cebuli-Orynicza.

  Wokalistę na co dzień możemy usłyszeć na scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie. Niedawno zaistniał także jako finalista VI edycji Voice of Poland. Jest również laureatem festiwalu Pejzaż bez Ciebie poświęconego twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Nie po raz pierwszy na scenie towarzyszyć mu będzie Orkiestra Wojskowa z Bytomia. To zespół wszechstronny, który świetnie sprawdza się zarówno w repertuarze wojskowym, jak i rozrywkowym, nie ustępując najlepszym big-bandom.

  Bezpłatne wejściówki na koncert dostępne od 25 maja w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego). Ze względu na pandemię ilość miejsc jest ograniczona do 500. Jedna osoba może odebrać dwie wejściówki.

  Informacje na stronie miasto-ogrodow.eu oraz pod numerem telefonu 32 609 03 32

  miasto-ogrodow.eu

8 czerwca wtorek

9.30

Zabrze

Centrum Rozwoju Rodziny,

ul. Park Hutniczy 8

 • Konferencja ,,Dom rodzinny - bezpieczna przystań – Zabrze dla rodziny’’

  więcej ››

  Plan Konferencji

  8 czerwca 2021r.

  9.30–10.00
  Rejestracja uczestników

  10.00-10.15
  Powitanie gości – red. Marek Durmała.

  10.15–10.45
  Uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju Rodziny.
  Wystąpienie Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik
  Wystąpienie Dyrektor CRR Magdaleny Aksamitowskiej-Kobos
  Uhonorowanie autora logo CRR

  10.45–11.15
  Wykład inauguracyjny I
  – Prof. dr hab. Marek Szczepański,
  Wydział Nauk Społecznych,
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ,,Rodzina we wnętrzu – portret socjologiczny”
  Wybitny socjolog o ugruntowanej pozycji naukowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, Kierownika Zakładu Socjologii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności (Stacja PAU w Katowicach), przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu (w latach 2008–2012), członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Sekcja I – Nauki Humanistyczne i Społeczne). Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Obserwatorium Kultury”), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych.

  11.15–11.45
  Wykład inauguracyjny II
  – Dr hab. Zofia Dołęga,
  Prof. Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach
  Wydział Psychologii w Katowicach.
  „My home is my castle – czy warto tak myśleć?”
  Psycholog i nauczyciel dyplomowany w systemie szkolnictwa powszechnego. Specjalistka w zakresie psychologii rozwojowej, edukacyjnej, stosowanej psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, a także psychometrii i diagnostyki psychologicznej dla celów wychowawczo-klinicznych.
  Autorka programu specjalności klinicznej dzieci i młodzieży w WZK i jednocześnie jej opiekun naukowy.

  11.45–12.15
  Miasto Zabrze - dla rodziny” – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Zabrze - Czesława Winecka

  12.15–12.30
  Przerwa kawowa

  12.30-12.45
  „Powrót do źródła – rodzina naszą siłą” - Pani Ludmiła Prusko, pedagog, terapeuta

  12.45–13.00
  „Wspieramy rodzinę w twórczym rozwoju dziecka” – Naczelnik Wydziału Oświaty UM Zabrze – Ewa Wolica.

  13.00-13.15
  „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – dla rodziny” – Dyrektor MOPR w Zabrzu – Danuta Dymek.

  13.15–13.30
  „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu – dla rodziny” Dyrektor PPP w Zabrzu - Urszula Koszutska.

  Zakończenie konferencji i zaproszenie do udziału w cyklicznych spotkaniach, wykładach i warsztatach poświęconych tematyce rodziny ze specjalistami tej dziedziny.

16.30

Zabrze-Grzybowice

Dzielnicowy Ośrodek Kultury

ul. Badestinusa 60

 • Rodzinne Fotoramki!

  więcej ››

  Fotografie to jedne z najpiękniejszych śladów minionych wydarzeń i piękny nośnik wspomnień. Podobnie do obrazu – potrzebuje właściwej oprawy. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w imprezie z pogranicza sztuki i plastyki, na których uczestnicy będą mieli możliwość wykonać ciekawe i nieszablonowego ramki na rodzinne fotografie. Materiały zapewnia organizator.

  Rodzinne Fotoramki to pierwsza po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa impreza plastyczna w DOK Grzybowice. Dotychczas podopieczni ośrodka korzystać mogli z instruktaży publikowanych on-line. Tym razem zapraszamy do nauki na żywo, spotkania w miłym (choć niestety ograniczonym do 15 osób) gronie i wspólnej zabawy przy tworzeniu wyjątkowej oprawy i ozdób do domu.

  Organizator: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Zabrze-Grzybowice

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mok.art.pl

12 czerwca sobota

11.00

Piekary Śląskie

Stadion MOSIR – Las Dioblina

 • III Bieg Trzeźwości im. księdza Bronisława Gawrona

19 czerwca sobota

14.00-21.00

Zabrze-Kończyce

Dzielnicowy Ośrodek Kultury

ul. Dorotki 3

 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – „Tata, Mama, Ja i Nasi Strażacy”

  więcej ››

  Festyn poświęcony rodzinie. Wspólne spędzanie czasu, chęć udziału we wspólnych konkursach pokonywanie trudności, Wspólna zabawa daje lepsze możliwości w pokonywaniu barier, buduje lepsze relacje z dzieckiem. Festyny rodzinne mają pokazać jak wspaniale rodzinnie można się bawić razem i być razem. Ważnym elementem jest rozdanie upominków i wspólne biesiadowanie przy muzyce... Każde dziecko otrzyma upominek – słodka niespodziankę.

  Z okazji „Dnia dziecka" planujemy zorganizować festyn rodzinny na terenie DOK Kończyce, przy współpracy: Rada Dzielnicy Kończyce - Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach – Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach.

  Festyn będzie w godzinach 14.00-21.00.

  Atrakcje podczas festynu:
  - animacje dla dzieci
  - gry i zabawy
  - pokaz baniek mydlanych
  - zamykanie w bańkach mydlanych
  - biegi w workach
  - zabawy z chustą
  - rzuty do celu
  - konkursy plastyczne
  - słodka niespodzianka dla każdego dziecka
  - prawdopodobnie zumba dla całej rodziny (w trakcie załatwiania)
  - pokaz tańca towarzyskiego (w trakcie załatwiania)
  - pokaz wozu strażackiego
  - gry i zabawy ze strażakami
  - zjeżdżalnia i zamek dmuchany  

  Podczas imprezy będą realizowane konkursy plastyczne dla dzieci narysuj swoją mamę lub tatę, konkurs znam dobrze swoją rodzinę.

  Dla Taty wspinaczka na wyświecowany pal, dla rodzin wspólne przeciąganie liny.

  Cała impreza będzie utrzymana w reżimie sanitarnym, w zależności od warunków atrakcje mogą ulec zmianie.

  Organizator: Rada Dzielnicy Kończyce, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach

  Impreza otwarta i niebiletowana

  www.mok.art.pl

20 czerwca niedziela

17.00

Zabrze

Dom Muzyki i Tańca

ul. Gen. de Gauell’a 17

 • Koncert zespołu Fisheclectic,
  XIV Metropolitalne Święto Rodziny, Rodzinny dom – bezpieczna przystań